Weidevogelprojecten

Samen bijdragen

2 cent per pak naar de weidevogels
Samen met de Vogelbescherming Nederland gaan we voor een rijke weide.
Koopt u Weide Weelde zuivel dan draagt ook u een steentje bij. Per verkocht pak gaat er 2 cent naar agrarisch natuurbeheer door de Weide Weelde boeren. U kunt dus actief meehelpen aan de terugkeer van de weidevogels in Nederland. Zodat de weidevogels weer kunnen scharrelen en fladderen in een weide vol weelde.

Weidevogelprojecten

boer WIM legt plasdras en natuurvriendelijke oever aan
Vanuit het WeideWeeldeFonds is er bij boer Wim een plasdraspomp geïnstalleerd en een natuurvriendelijke oever aangelegd (foto). Boer Wim: "Met deze maatregelen kunnen de weidevogels meer voedsel vinden. Daarnaast creëren we door de aanleg van een natuurvriendelijke oever een beschutte plek voor de weidevogels."

boer JELLE legt een greppel plasdras aan
Boer Jelle heeft een bijdrage ontvangen voor de verbetering van de kruidenrijkheid en de aanleg van een greppel plasdras. In een groter gebied kan nu hoog water gecreëerd worden waardoor een betere leefomgeving wordt gecreëerd voor de weidevogels in dit gebied.

Boer Marten  legt plasdraspomp aan
Bij boer Marten is er een plasdraspomp op zonne-energie geplaatst. Dit project is een extra stimulans voor de ontwikkeling van een nieuw agrarisch natuurgebied.

Inzet weidevogeldrone
Er is budget gereserveerd vanuit het fonds om dit voorjaar met een weidevogeldrone, tijdens het maaimoment bij de boeren, te waarborgen dat de te maaien percelen vogel- en kuikenvrij zijn. De weidevogeldrone heeft een speciale warmtecamera, deze camera ziet vanaf een hoogte van 35 meter de eieren liggen en legt de coördinaten vast.