Marcel StrijtveenUit Lierderholthuis

Erve ’t Broek is het melkveebedrijf met 120 koeien van Marcel Strijtveen in Liederholthuis. Daarnaast heeft hij samen met negen boeren een eigen natuurbeheerorganisatie Het Liederbroek BV en is hij medevoorzitter van LTO Salland.

Wat betekent boeren voor jou?
Ik vind het in één woord magnifiek.

Van welk moment geniet je het meest?
Als de koeien in het voorjaar weer naar buiten gaan.

Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Een melkrobot aanschaffen. Ik ben heel blij dat ik dat advies heb opgevolgd.   

Hoe geef jij het boerenvak door?
Door actief te zijn op social media en excursies te geven laat ik zien waar ik mee bezig ben.

Wat is jouw favoriete seizoen en waarom?
Het voorjaar, dan komt de natuur weer tot leven en komen de weidevogels weer terug.

Waarom heb je je aangesloten bij Weide Weelde?
Ik vind het mooi en belangrijk om al mijn inspanningen voor weidevogels en natuur terug te zien in het product dat ik produceer.

Wat betekent Weide Weelde voor je dagelijkse werkzaamheden?
Een heleboel:

 • Door middel van extra strohokken probeer ik meer ruige mest te maken voor de weidevogels. Daar nestelen ze graag in.
 • Ruige mest verspreiden op weidevogelpercelen.
 • Mozaïekbeheer door koeien veel en vroeg te laten weiden.
 • Plasdras maken en onderhouden.
 • Plasdraspompen onderhouden en regelmatig controleren.
 • Percelen later maaien zodat weidevogels meer kans krijgen om hun jongen groot te krijgen.
 • Legselbeheer op alle percelen (nesten opzoeken).
 • Nesten sparen en verleggen op maisland.
 • Natuurvriendelijke oevers onderhouden.
 • Broedparentelling en alarmtelling.
 • Vluchtstroken op maisland creëren.
 • Overleggen met vrijwilligers van weidevogelvereniging.
 • Natuurgras bijmengen in rantsoen.
 • Vlaggen zetten om eventuele nog aanwezige vogels voor het maaien te verjagen.
 • Langzamer rijden met maaien om weidevogels en eventueel ander wild de kans te geven om te ontsnappen en niet in het donker maaien.
 • Nestbeschermers plaatsen bij nesten in te weiden percelen, gevonden nesten registreren in systeem.
 • Evaluatie met weidevogelvereniging en andere partners.

Welke smaak Weide Weelde ligt er sowieso in jouw koelkast?
Vanillevla is mijn favoriet.

Wat is jouw favoriete weidevogel?
De wulp.

Waar ben je trots op?
Dat we met Weide Weelde een natuurinclusief product maken waarbij de consument door het te kopen bijdraagt aan meer natuur, doordat van elk pak 2 cent in het Weide Weelde fonds gaat.

Neem een kijkje bij Marcel Strijtveen: