WeideWeeldeFonds

Inzet weidevogels

Een groep trotse Noord-Nederlandse boeren levert de melk voor Weide Weelde en Noordertrots zuivel. De duurzame melkstroom is tevens beschikbaar voor derden. Deze boeren werken met passie en hebben hart voor de koeien en hun omgeving. Ze zetten een stap extra in duurzaamheid, door te zorgen voor rijke weiden; kruidenrijk grasland vol vogelgeluiden. De boeren leveren daarmee een actieve bijdrage aan de terugkeer van bedreigde weidevogels in Nederland.

weide weelde fonds

Het Weide Weelde Fonds levert een bijdrage aan projecten die voldoen aan een aantal criteria. Aanvragen worden behandeld door de Raad van Advies van het fonds. Voorbeelden van projecten zijn het aanleggen van een plasdras of natuurvriendelijke oever en het verbeteren of vernieuwen van kruidenrijk grasland.

Wil je meer weten over het Weide Weelde Fonds? Klik dan hier

 

Samen bijdragen

2 cent per pak naar de weidevogels
Samen met de Vogelbescherming Nederland gaan we voor een rijke weide. Koopt u Weide Weelde of Noordertrots zuivel dan draagt ook u een steentje bij. Per verkocht pak gaat er 2 cent naar agrarisch natuurbeheer door de Gildeboeren. U kunt dus actief meehelpen aan de terugkeer van de weidevogels in Nederland. Zodat de weidevogels weer kunnen scharrelen en fladderen in een weide vol weelde.

Wil je weten welke projecten al mogelijk zijn gemaakt vanuit het Weide Weelde Fonds?  Klik dan hier

 

De bekendste weidevogel: grutto

De bekendste weidevogel: grutto
De grutto is onze nationale vogel. Niet vreemd, als je weet dat nagenoeg alle grutto’s van de wereld in ons land broeden. De grutto’s komen eind februari vanuit West-Afrika naar Nederland en gaan hier broeden. De grutto nestelt op grasland, in een ondiep kuiltje. In zijn nest legt hij gewoonlijk 4 eieren, die naar 24 à 25 dagen uitkomen. In juli, na de broedtijd, gaan de grutto’s weer met z’n allen richting de riviermondingen met modderoevers in Afrika.

Zijn naam:
De grutto komt aan zijn naam, dankzij de baltsroep. Met wat fantasie klinkt die als utto, utto, utto (snel achter elkaar).

Hoe ziet de grutto er uit?
In de zomer heeft het mannetje van de grutto een oranjebruine kop, nek en borst. Ook de snavel is aan de kopzijde oranje. De flanken en de buik zijn gevlekt. Hij heeft een lange vrijwel rechte snavel. Als de grutto vliegt vallen de witte strepen boven en onder de vleugels op. De grutto is 36–44 cm groot en heeft een spanwijdte van 62–70 cm. [bron wikipedia]

Er is een spreekwoord waarin de grutto, ook wel GRIET genoemd, voorkomt: In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet, die leggen in de meimaand niet.