Jelle OsingaUit Oudega

"Ik ben blij dat deze nieuwe natuurmelk er is. Het laat zien dat we als boeren aan meer denken dan alleen de melk."