Jelle OsingaUit Oudega

VOF Osinga is een melkveebedrijf met 70 koeien in Oudega. Een klein gedeelte van het bedrijf is zorgboerderij. Twee weekenden in de maand en ’s zomers een paar weken lopen twee pubers met een beperking mee in het gezin en waar mogelijk helpen ze mee.

Wat betekent boeren voor jou?
Ik vind het in één woord machtig.

Van welk moment geniet je het meest?
Wanneer de koeien voor de eerste keer in het jaar de weide in gaan. Daar wordt iedereen vrolijk van, ik ook.

Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Pas goed op je land en op je dieren. Een advies van mijn vader. 

Hoe geef jij het boerenvak door?
Mijn gezin wordt bij het bedrijf betrokken, mijn kinderen groeien ermee op. We hebben drie dochters en een zoon. Onze oudste dochter (20) studeert in Dronten en is fanatiek met het boerenbestaan bezig en ook onze zoon van 16 heeft veel interesse voor de boerderij.

Wat is jouw favoriete seizoen en waarom?
Het voorjaar, omdat alles weer tot leven komt en iedereen er weer zin in heeft.

Waarom heb je je aangesloten bij Weide Weelde?
Boer zijn is voor mij meer dan alleen koeien melken. Het landschap om ons heen moeten we zo goed mogelijk beheren en als het kan nog iets mooier maken. Daar staat Weide Weelde voor, net als ik.

Wat betekent Weide Weelde voor je dagelijkse werkzaamheden?
Het betekent dat ik mijn koeien 180 dagen per jaar kan weiden en dat ik actief bijdraag aan weidevogelbeheer. Dat houdt in dat er percelen met ruige mest worden bemest en die percelen worden ook later gemaaid zodat de weidevogels meer kans hebben hun jongen groot te brengen.

Welke smaak Weide Weelde ligt er sowieso in jouw koelkast?
Altijd meerdere smaken: karnemelk, yoghurt en melk. Het is mooi om te kunnen genieten van je eigen producten.

Wat is jouw favoriete weidevogel?
Dat is de kievit met zijn mooie kuifje en kenmerkende geluid.

Waar ben je trots op?
Mijn gezin. Deze boerderij is echt van ons allemaal.