Vogelbescherming

Vogelbescherming

Samen met Vogelbescherming Nederland zorgen de Weide Weelde boeren weer voor rijke weiden.

Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland, vertelt hierover:

“Het is belangrijk dat deze boeren voor hun natuurpresentatie beloond worden door een betere melkprijs. Zo blijft hun vorm van boeren ook economisch duurzaam en kan zij blijven bestaan. De zuivel, gemaakt van melk van de Weide Weelde boeren, zien we als een bijdrage aan een duurzaam segment. We roepen marktpartijen en verwerkers op om meer gebruik te maken van deze melk om zo meer rijke weide te kunnen behouden. Alleen door samen verantwoordelijkheid te nemen bieden we de weidevogels een kans!”

Lees meer over Vogelbescherming Nederland