Harry OverkempeUit Wyhe

Maatschap Overkempe in Wijhe is het melkveebedrijf van Harry Overkempe en zijn zoon. Ze hebben ongeveer 150 koeien.

Wat betekent boeren voor jou?
Het is heel mooi om met land en dieren te werken en ondernemer te zijn.

Van welk moment geniet je het meest?
Van het melken. Dat doen we drie keer per dag in de melkstal. De meeste boeren melken twee keer per dag, maar wij vinden het voor de gezondheid van de koeien beter om het drie keer te doen. Het geeft ook meer opbrengst.

Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Ik sta altijd open voor adviezen van collega’s. We hebben een studiegroep met 12 melkveehouders. We wisselen kennis uit over beheer van grasland, voeding et cetera.

Hoe geef jij het boerenvak door?
Ik werk samen met mijn zoon. We hebben dezelfde visie op het boerenvak. Soms heeft hij nieuwe ideeën en daar geef ik hem de ruimte voor.  

Wat is jouw favoriete seizoen en waarom?
Voor mij is elke dag mooi, ongeacht het seizoen. Je bent het hele jaar met de koeien bezig, daar gaat het om. ’s Winters in de stal geniet ik ook.

Waarom heb je je aangesloten bij Weide Weelde?
Toen NoorderlandMelk ons daarvoor benaderde bleek dat wij al aan alle voorwaarden voldeden. We pasten helemaal in het Weide Weelde plaatje. Het geeft veel voldoening om je product terug te zien in zo’n mooi merk.

Wat betekent Weide Weelde voor je dagelijkse werkzaamheden?
Wat we altijd al deden: uitgesteld maaien, geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, weinig kunstmest.

Welke smaak Weide Weelde ligt er sowieso in jouw koelkast?
Yoghurt en vla. Helaas is Weide Weelde in (te) weinig supermarkten te koop. 

Hoe help jij de weidevogel?
We zitten hier in een bosrijke omgeving met veel dassen en vossen. Weidevogels krijgen daardoor bij ons weinig kans om te nestelen. Maar dankzij onze uitgestelde maaidata vinden ze in onze weides wel voedsel.

Waar ben je trots op?
Dat wij op een duurzame manier boeren. De landbouw heeft een negatief imago, maar wij laten zien dat je op een duurzame manier óók een goede productie kunt hebben. Ik ben trots op onze voorbeeldfunctie.