2 cent bijdrage

2 cent per pak voor de weidevogels

2 cent per pak naar de weidevogels
Samen met de Vogelbescherming Nederland gaan we voor een rijke weide.
Koopt u Weide Weelde zuivel dan draagt ook u een steentje bij. Per verkocht pak gaat er 2 cent naar agrarisch natuurbeheer door de Gildeboeren. U kunt dus actief meehelpen aan de terugkeer van de weidevogels in Nederland. Zodat de weidevogels weer kunnen scharrelen en fladderen in een weide vol weelde.

Eerste weidevogelprojecten van start

Gildeboer Wijnhout legt plasdras en natuurvriendelijke oever aan
Gildeboer Wim Wijnhout heeft met geld uit het WeideWeeldeFonds een plasdras pomp geïnstalleerd en natuurvriendelijke oevers aangelegd (foto). Gildeboer Wim: "Met deze maatregelen kunnen de weidevogels meer voedsel vinden. Daarnaast creëren we door de aanleg van een natuurvriendelijke oever een beschutte plek voor de weidevogels."

Gildeboer Osinga legt een greppel plasdras aan
Gildeboer Jelle Osinga ontving een bijdrage voor de verbetering van de kruidenrijkheid en de aanleg van een greppel plasdras. In een groter gebied kan nu hoog water gecreëerd worden waardoor een betere leefomgeving wordt gecreëerd voor de weidevogels in dit gebied.

Gildeboer Marten de Jong legt plasdraspomp aan
Gildeboer Marten de Jong heeft een plasdraspomp op zonne-energie aangeschaft. Dit project is een extra stimulans voor de ontwikkeling van een nieuw agrarisch natuurgebied.

Inzet weidevogeldrone
Er is budget gereserveerd vanuit het fonds om dit voorjaar met een weidevogeldrone, tijdens het maaimoment op de Gildebedrijven, te waarborgen dat de te maaien percelen vogel- en kuikenvrij zijn. De weidevogeldrone heeft een speciale warmtecamera, deze camera ziet vanaf een hoogte van 35 meter de eieren liggen en legt de coördinaten vast.