Lekker puur,
goed voor koeien,
weidevogels en natuur.

Weidevogels

Weidevogels

Niet alleen onze koeien, maar ook de weidevogels houden van kruiden rijke weiden vol bloemen, bijen, vlinders en insecten. Weidevogels zoals de grutto, kievit, wulp en de tureluur broeden namelijk graag op vochtig en kruidenrijk grasland. Met hun lange snavel kunnen ze zo perfect bij de wormen die ze eten. De kuikens eten dagelijks 2.000 tot 10.000 insecten op de bloemen en kruiden.

Onze boeren leveren een actieve bijdrage aan de terugkeer van bedreigde weidevogels in Nederland door te zorgen voor drassige, kruidenrijke weiden. Ze maaien bewust later in het jaar. Zo sparen ze de groeiende, bloeiende planten en kruiden en laten de weidevogels rustig broeden en vervolgens bieden zij de ruimte en rust waarin de kuikens kunnen groeien.

2 cent per pak naar de weidevogels

2 cent per pak naar de weidevogels
Samen met de Vogelbescherming Nederland gaan we voor een rijke weide.
Koopt u Weide Weelde zuivel dan draagt ook u een steentje bij. Per verkocht pak gaat er 2 cent naar agrarisch natuurbeheer door de Gildeboeren. U kunt dus actief meehelpen aan de terugkeer van de weidevogels in Nederland. Zodat de weidevogels weer kunnen scharrelen en fladderen in een weide vol weelde.

De bekendste weidevogel: grutto

De bekendste weidevogel: grutto
De grutto is onze nationale vogel. Niet vreemd, als je weet dat nagenoeg alle grutto’s van de wereld in ons land broeden. De grutto’s komen eind februari vanuit West-Afrika naar Nederland en gaan hier broeden. De grutto nestelt op grasland, in een ondiep kuiltje. In zijn nest legt hij gewoonlijk 4 eieren, die naar 24 à 25 dagen uitkomen. In juli, na de broedtijd, gaan de grutto’s weer met z’n allen richting de riviermondingen met modderoevers in Afrika.

Zijn naam:
De grutto komt aan zijn naam, dankzij de baltsroep. Met wat fantasie klinkt die als utto, utto, utto (snel achter elkaar).

Hoe ziet de grutto er uit?
In de zomer heeft het mannetje van de grutto een oranjebruine kop, nek en borst. Ook de snavel is aan de kopzijde oranje. De flanken en de buik zijn gevlekt. Hij heeft een lange vrijwel rechte snavel. Als de grutto vliegt vallen de witte strepen boven en onder de vleugels op. De grutto is 36–44 cm groot en heeft een spanwijdte van 62–70 cm. [bron wikipedia]

Er is een spreekwoord waarin de grutto, ook wel GRIET genoemd, voorkomt: In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet, die leggen in de meimaand niet.