Persbericht

Weide Weelde, nieuwe zuivel voor een levendig landschap

Op 7 juni 2016 is in Idzega (Friesland) in een weiland tussen koeien en weidevogels het nieuwe zuivelmerk ‘Weide Weelde’ gepresenteerd. Deze puur Nederlandse Weidezuivel, met alleen natuurlijke ingrediënten, is vanaf nu verkrijgbaar bij Jumbo Supermarkten, gevolgd door Poiesz, Deen en Plus. Door de yoghurt, melk en karnemelk van Weide Weelde te kopen kan iedereen genieten van heerlijke zuivel én draagt actief bij aan een levendig landschap in Nederland.

Dit nieuwe zuivelmerk is een initiatief van het Boerengilde, bestaande uit 12 boeren uit Noord Nederland. Zij houden rekening met weidevogels, andere natuur en laten de koeien lekker buiten leven. Op die manier kunnen boer en consument blijven genieten van een divers en levendig landschap, vol vogelgeluiden. Vogelbescherming Nederland ondersteunt het initiatief.

Fred Wouters (Vogelbescherming Nederland), Carin van Leeuwen (Jumbo Supermarkten), Adrian Langereis (NoorderlandMelk) en gildeboer Jelle Reijenga hebben Weide Weelde officieel gelanceerd door een levensgroot yoghurtpak te onthullen. De gildeboeren zijn trots dat zij de melk mogen leveren voor Weide Weelde. Catharinus Wierda: "Wij geloven in Weide Weelde. Het is smaakvolle zuivel, die kopers een goed gevoel geeft. Van elke verpakking gaat namelijk 2 cent naar de gildeboeren om de natuur op hun bedrijven verder te ontwikkelen.”

Boerengilde: ‘boeren met oog voor natuur’
Weide Weelde is een initiatief van het Boerengilde, boeren die er alles aan doen om ruimte te geven aan koeien en weidevogels. Het door de boeren opgestelde Gildekader zorgt voor heldere afspraken over maatregelen voor weidevogels, weidegang van koeien en duurzaamheid.

Samenwerking Vogelbescherming Nederland
In de campagne Red de Rijke Weide vraagt Vogelbescherming Nederland al geruime tijd aandacht voor meer 'natuurinclusieve' zuivel. Directeur Fred Wouters: Wij zijn blij met Weide Weelde. Met de aankoop van dit product ondersteunt de consument de weidevogels en andere natuurwaarden zoals vlinders, bijen en bloemen bij deze boeren.

Lancering Weide Weelde
Volgens Catharinus Wierda hebben de boeren, NoorderlandMelk en de supermarkten hun werk uitstekend gedaan, met steun van Provinsje Fryslân en Vogelbescherming Nederland. Weide Weelde is er. Nu ligt de bal bij de zuivelliefhebbers, de melkdrinkers, de yoghurt-fans. "We nodigen iedereen uit Weide Weelde te proeven. Je proeft niet alleen lekkere zuivel van koeien die veel buiten staan, je draagt actief bij aan het mooie landschap waar we hopelijk nog heel lang van genieten: levendige weides vol vogelgeluiden. Zoals één van de gildeboeren het verwoordde: ik hoop dat de mensen straks de vogels horen als ze onze melk drinken, net zoals je de zee kunt horen in een schelp." Herman Wijffels vindt verbinding de kern van dit product. “Dachten we eerder vanuit specialismen, nu draait het om de verbinding tussen al die thema's; economie, natuurbeheer, marktwerking, toekomst. Het past in die zin heel goed in deze tijd. We zijn bezig, gezamenlijk, de wereld weer heel te maken."