Nieuws

Nieuws

Geplaatst op 24 maart 2017

Weide Weelde haalt ruim €13.000 op voor behoud van weidevogels!

EERSTE WEIDEVOGELPROJECTEN VANUIT HET WEIDE WEELDE FONDS GEREALISEERD. 
 

Zuivelmerk Weide Weelde heeft in 2016 ruim €13.000 opgehaald voor het behoud van weidevogels door per  verkocht pak  2 cent te doneren aan het WeideWeelde Fonds. Dit geweldige bedrag wordt door de Gildeboeren in 2017 gebruikt voor  verbetering en uitbreiding van de natuurinvulling op hun melkveebedrijven. Een Raad van Advies heeft bepaald welke initiatieven van de Gildeboeren in aanmerking komen voor financiële ondersteuning uit het WeideWeelde Fonds. 
 
Lees verder
 

 

Geplaatst op 10 februari 2017

Gildeboer Marcel Strijtveen genomineerd voor de gouden grutto!

Met veel trots kunnen wij vertellen dat onze Gildeboer marcel Strijtveen is genomineerd voor de Gouden Grutto! De Gouden Grutto wordt uitgereikt door de vogelbescherming en is dé jaarlijkse prijs voor de beste natuurboer van Nederland.

Marcel: "Ik vind het een grote eer dat ik genomineerd ben voor de Gouden Grutto en zou me graag nog meer inzetten voor de weidevogels en een goed verdienmodel voor boeren. Vind jij ook dat ik een inspiratie kan zijn voor meer boeren om succesvol te boeren samen met de natuur?"
 
 
 
 

Geplaatst op 10 november 2016       

Behoud van weidevogels: Boerengilde laat met Weide Weelde zien dat het wel kan

De Vogelbescherming heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie met betrekking tot het niet nakomen van verplichtingen Europese Vogelrichtlijn. Nederland is als EU lidstaat verplicht om weidevogels en hun leefgebieden goed te beschermen op grond van de  vogelrichtlijn, maar komt al vele jaren zijn internationale verplichtingen niet na. Een groep van 12 boeren, verenigd in het Boerengilde, stimuleren de terugkeer van weidevogels met een gericht beheer van hun grasland. Van hun melk wordt onder het merk Weide Weelde producten gemaakt die sinds juni dit jaar in de supermarkt te koop zijn.

Lees verder

Geplaatst op 18 oktober 2016

Raad van advies weidevogelreglement van Weide Weelde van start!

ALEX DATEMA, VOORVECHTER VAN AGRARISCH NATUURBEHEER VOORZITTER RAAD VAN ADVIES

Het zuivelmerk Weide Weelde is een initiatief van melkveehouders, verenigd in het Boerengilde, die zich bovengemiddeld inzetten voor weidevogels en natuur. Per verkocht pak Weide Weelde gaat 2 cent naar het weidevogelreglement. Een Raad van Advies beoordeelt welke initiatieven van de Gildeboeren in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit dit reglement. Alex Datema is voorzitter van de Raad van Advies. Als voorzitter van BoerenNatuur.nl en de federatie van LTO heeft hij zeer veel ervaring met maatregelen om natuur en weidevogels op melkveebedrijven te vergroten.

Lees verder