Weidegang & grasgroei

Weidegang & grasgroei

Het is eindelijk voorjaar! Dat betekent dat als het gras hoog genoeg en het land droog genoeg is dat de staldeuren weer open mogen en het tijd is voor de koeiendans! Ook bij onze gildeboeren mochten de koeien weer naar buiten! Maar hoe gaat dat weiden dan eigenlijk in zijn werk?

Want koeien in de weide laten grazen is meer dan alleen de deur openzetten en een draadje dicht doen. Weidegang is een kunst en in combinatie met het beheer van de weidevogels soms nog best lastig.

 

Voorbereiden op het weideseizoen

Het is gebruikelijk om voorafgaande aan het weideseizoen een weideplan te maken. Hierin wordt onder andere omschreven op hoeveel stukken land (percelen) de koeien worden geweid en welke manier er van beweiden wordt toegepast. Zo kan ervoor worden gekozen om dag en nacht te beweiden of alleen overdag. Of de koeien alleen vers gras krijgen of nog extra worden bijgevoerd. De kwaliteit van het gras verschilt namelijk gedurende het weideseizoen. In het voorjaar is de kwaliteit van het gras beter omdat er meer energiewaarde in het gras zit. Voorafgaande aan de periode dat het gras begint te groeien wordt het land bemest. Tijdens het bemesten krijgt de bodem voldoende voedingsstoffen om van te blijven groeien.

 

Weidegang en weidevogels

Tijdens het beweiden is het voor de Gildeboeren belangrijk om rekening te houden met de weidevogels. Want wist je dat de Kievit en de Scholekster bijvoorbeeld het liefst broeden in begraast, kort gras? Om dit te krijgen kan er door de boer(in) worden gekozen voor voorweiden. De koeien gaan dan tot uiterlijk 1 mei in een weide. Vervolgens wordt deze weide tot 15 juni met rust gelaten. Dit om de nesten van de weidevogels te beschermen tegen betrapping van de koeien. Ook ontstaan er op deze weides verschillende grashoogtes, dit noemen we groeitrappen. De kuikens kunnen deze groeitrappen gebruiken door bijvoorbeeld in het hogere gras te schuilen tegen roofdieren. Naast de groeitrappen heeft voorweiden het voordeel dat de mest van de koeien dient als voedsel voor de bodeminsecten. Deze bodeminsecten worden vervolgens door de weidevogels weer opgegeten. Op deze manier zorgen onze Gildeboeren voor rijke weides voor koeien en weidevogels.